Maciej_Stryjecki

Maciej Stryjecki

Prezes Zarządu
  • Menedżer, ekspert ds. rozwoju projektów energetycznych na lądzie i morzu, ocen oddziaływania na środowisko i komunikacji społecznej
  • 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w administracji centralnej, pracy dla małych i dużych przedsiębiorstw, inwestorów, deweloperów, usługodawców, przemysłu oraz organizacji pozarządowych
  • Kierownik zespołów odpowiedzialnych za pozwolenia lokalizacyjne i środowiskowe dla lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni jądrowej oraz podmorskiego gazociągu Baltic Pipe
  • Współautor wielu regulacji systemowych, poradników, ekspertyz, dobrych praktyk w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz ocen oddziaływania na środowisko
  • Założyciel Grupy Doradczej SMDI
  • Przyrodnik i fotograf przyrody
Telefon

Siedziba ASE

ul. Narwicka 6

80-557 Gdańsk

 

+48 (58) 520 77 20

ase@ase.com.pl

Biuro ASEO

ul. Czackiego 15/17

00-043 Warszawa

 

+48 725 525 705

biuro@aseoffshore.pl