Misja

Naszą misją jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestycji w morską energetykę w pełnym cyklu ich życia dzięki świadczeniu najwyższej jakości usług doradztwa, konsultingu, projektowania i zarządzania, a tym samym przyczynianie się do dynamicznej modernizacji energetyki w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

W ASE Offshore łączymy potencjał z doświadczeniami najstarszych polskich firm projektowych, doradczych i konsultingowych działających w obszarze morskiej energetyki, należących do Grupy Technologicznej ASE i Grupy Doradczej SMDI.

Misja_About

Wizja

Naszą wizją jest budowa grupy współpracujących ze sobą firm, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach rozwoju, realizacji i obsługi inwestycji energetycznych na obszarach morskich.

 

Dzięki dokładnemu rozpoznaniu potrzeb oraz profesjonalnej koordynacji działań zapewniamy rozwój i realizację projektów inwestycyjnych – od wstępnych koncepcji, poprzez studia wykonalności i koncepcje techniczne, badania i analizy środowiskowe, pozyskanie kompletu pozwoleń, aż po nadzór realizacyjny oraz zarządzanie eksploatacją do czasu likwidacji – pomagając klientom osiągnąć założone cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami
Wizja
Partnerzy
Telefon

Siedziba ASE

ul. Narwicka 6

80-557 Gdańsk

 

+48 (58) 520 77 20

ase@ase.com.pl

Biuro ASEO

ul. Czackiego 15/17

00-043 Warszawa

 

+48 725 525 705

biuro@aseoffshore.pl